Zanimivosti

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj«

V podjetju smo se odločili za izvedbo operacije statusnega preoblikovanja iz s.p. v d.o.o., s ciljem večje konkurenčnosti in prepoznavnosti na trgu kamnoseštva. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Vrednost sofinanciranja znaša 3.946,80 EUR.

Featured Post

PROCESNI VAVČER 2018

Obveščanje javnosti-Spletna stran

Featured Post

ROČNO KLESANJE NAPISOV V KAMEN NA TERENU

V kamnoseški dejavnosti ima velik pomen ročno klesanje napisov kot so to črke, številke, razni znaki, ornamenti, slike… V kamnoseštvu GRAMA imamo izučenega kamnoseškega mojstra, ki obvlada ročno klesanje na terenu. Obstoječe znake na nagrobnem spomeniku lahko obnovi, da bodo … Več

Featured Post

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE NARAVNEGA KAMNA

 NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN NEGO NARAVNEGA KAMNA Izdelki iz naravnega kamna simbolizirajo trajnost. Naša želja je, da ohranimo prvotni izgled in dobro stanje. To lahko dosežemo s pravilnim negovanjem in zaščito. Paziti moramo, da ga ne čistimo z grobimi pripomočki, … Več

Featured Post

PULTI

    V kamnoseštvu GRAMA   izdelujemo pulte iz naravnega kamna. Najpogosteje se uporablja granit, marmor, tehnični kamen, kvarcit itd. Kljub dejstvu, da je naravni kamen zaradi svojih lastnosti primeren za vse vrste pultov, pa jih moramo vedno impregnirati – dodatno zaščititi … Več

Featured Post

ZUNANJE STOPNICE NA KOVINSKI PODKONSTRUKCIJI

Zaradi onemogočene izvedbe betonskih stopnic za prehod iz nadstropja v podstrešje smo se odločili za enostavnejše izvedljivo varianto s kovinsko podkonstrukcijo namesto betonske. Ko je bila kovinska podkonstrukcija varno pritrjena in sidrana smo po njeni konturi nažagali nastopne ploskve iz … Več

Featured Post

MONTAŽA KAMNA NA ZUNANJIH POVRŠINAH S PREDHODNO IZVEDBO HIDROIZOLACIJE

Pri montaži tlakov, stopnic ali kakršnih koli zunanjih oblog iz granitov, marmorjev in ostalih naravnih kamnov je nujno potrebna izdelava dobre hidroizolacije. Ta je potrebna na površinah kjer skozi podložni beton prodira zemeljska vlaga. Pri zunanjih stopnicah in tlakih moramo … Več

Featured Post
tempopolveroso-10

Nahajališča – kamnolomi naravnega kamna

Kamnolomi so nahajališča marmorjev, granitov in ostalih naravnih kamnov. So prostor, kjer se s površine, iz globine ali podzemlja pridobiva različne vrste kamnov. Ločimo tri tipe pridobivanja: 1) POVRŠINSKO  Pri površinskem kamnolomu se koplje v brežino, izgled je stopničaste oblike, sledi se … Več

Featured Post
grama-neob-1200 (5 of 18)

IZDELANI NAGROBNI SPOMENIKI – NA ZALOGI

Na zalogi imamo izdelanih vedno med 180 in 200 napisnih plošč iz raznih vrst in barv granitov, kakor tudi 50 kompletov sestavljenih nagrobnih spomenikov.

Featured Post

Perles Stone

Featured Post