Zadnje objave

Nahajališča – kamnolomi naravnega kamna

Kamnoseštvo GRAMA Naravni kamen ne postavlja omejitev, ko gre za domišljijo.

Kamnolomi so nahajališča marmorjev, granitov in ostalih naravnih kamnov.
So prostor, kjer se s površine, iz globine ali podzemlja pridobiva različne vrste kamnov. Ločimo tri tipe pridobivanja:

1) POVRŠINSKO 
Pri površinskem kamnolomu se koplje v brežino, izgled je stopničaste oblike, sledi se plastem. Ta tip kamnoloma je najbolj racionalen način.

2) GLOBINSKO 
Tukaj se začne kopati na ravninskem delu in se koplje v globino. Pri tem sistemu se kamnolom zapira vase.

3) PODZEMNO 
Ta sistem pridobivanja surovine je najtežji. Sledi se kvalitetnim plastem kamna pod zemljo, veliko kvalitetnega kamna pa v podpornih stebrih kamnoloma ostane dejansko neizkoriščenega.

V Sloveniji so vsi kamnolomi registrirani kot rudarska dejavnost.

TELEFON: +386 7 81 62 080
E-NASLOV: info@kamnosestvo-grama.si