Zadnje objave

ROČNO KLESANJE NAPISOV V KAMEN NA TERENU

V kamnoseški dejavnosti ima velik pomen ročno klesanje napisov kot so to črke, številke, razni znaki, ornamenti, slike… V kamnoseštvu GRAMA imamo izučenega kamnoseškega mojstra, ki obvlada ročno klesanje na terenu. Obstoječe znake na nagrobnem spomeniku lahko obnovi, da bodo izgledali kot novi v prvotnem stanju, po potrebi pa tudi izdela nov napis. V primeru, da že postojijo napisi na postoječem nagrobniku se dodatni izdelajo v istem slogu kot je že predhodno izdelano. Prednost znanja ročnega klesanja na terenu je, da se zmanjša strošek demontaže, odvoza v podjetje in ponovna montaža napisne plošče.


STROJNO GRAVIRANJE NAPISOV V DELAVNICI

Pri izdelavi novih spomenikov lahko stranka izbira med več vrstami napisov; najpogostejši so strojno gravirani v romanskem stilu. Na izbiro imamo več možnih želenih slogov pisav kot so tiskane, pisane, velike, male. Velikost znakov je poljubna, zaželeno pa je, da je le – to v razmerju z obliko in veličino spomenika. Strojno gravirani napisi v kamnu lahko po želji stranke ostanejo naravnega izgleda, oziroma jih zlatimo, srebrimo ali barvamo na poljubne barvne odtenke.


KOVINSKI NAPISI

V ponudbi imamo tudi kovinske napise, ki so iz brona, inoxa ali keramike. Pri tej izdelavi se znaki montirajo na predhodno izvrtane luknje s pomočjo lepila. Izbira sloga napisa ter velikost je poljubna, tako kot pri ročnem klesanju in strojnem graviranju.

TELEFON: +386 7 81 62 080
E-NASLOV: info@kamnosestvo-grama.si